Chính sách bảo mật

 • Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  Inbaolong.com
  không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng nội bộ.
  Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Inbaolong.com thu thập bao gồm:
 1. Họ và tên
 2. Địa chỉ
 3. Điện thoại
 4. Email
 5. Tên sản phẩm
 6. Số lượng sản phẩm
 7. Thời gian giao nhận sản phẩm
 • Phạm vi sử dụng thông tin
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Inbaolong.com sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
  Hỗ trợ khách hàng.
  Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.
  Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn.
  Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
  Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.
 • Thời gian lưu trữ thông tin
  Chúng tôi sẽ bàn giao file in cho quý khách khi thiết kế xong  và lưu trữ trong vòng 1 năm
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
  Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường
  hợp sau:
  – In Ấn Thiết Kế Bảo Long
  – Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ với In Ấn Thiết Kế Bảo Long. Trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • IN ẤN THIẾT KẾ BẢO LONG
 • Địa chỉ: 6 Phạm Văn Đồng, Phường 03, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.
 • Hotline/Zalo: 0974377055 / 0988143394 / 0931884877
 • Email: [email protected]